Vanuit mijn ontmoeting met anderen leer ik mezelf kennen.

Wat betekent dit nu eigenlijk? Omdat mijn ziel allerlei lessen wil leren die verborgen liggen in het spel van het leven heb ik om deze lessen te kunnen ervaren medespelers nodig. Medespelers die me wijzen op de gevoelens en inzichten er in mij verborgen liggen. Het spel bestaat uit eenvoudige spelregels. Maar de kunst is om de spelregels te leren kennen en de inzichten die je nodig hebt om heel te worden eruit te halen.

Een deel van het spel bestaat uit spiegels – een ieder die je tegen komt spiegelt iets terug van jezelf. De emoties die je ervaart op dat moment helpen je om het spel te ontrafelen en om het te doorzien. Tot zover was het duidelijk voor me.
Maar door mijn eindeloze nieuwsgierigheid naar wat voor spiegels er nu eigenlijk zijn en wat ze betekenen, kwam ik terecht bij de oude spirituele tradities en mysterie scholen. En daardoor via het bijzondere werk van G. Braden en T. van der Kroon kwam ik terecht bij de oude wijsheid van de Essenen.

De Essenen
De Essenen geven ons met hun geschriften van de zeven spiegels de sleutel om te ontwaken en om bewuster te worden van onszelf en onze relaties. De Essenen leefden tussen de 1e en 2e eeuw voor Christus. Ze waren een afgescheiden groep binnen het Jodendom die in mannelijke kloostergemeenschappen leefden. Ze vestigden zich rond het jaar 100 v. Chr. in een plaatsje vlakbij de dode zee genaamd Qumram. Ze hielden zich vooral bezig met het overschrijven van de oude geschriften uit Egypte of nog oudere mysterie scholen.

Nadat de Romeinen Israël binnen vielen en de boel overnamen, zijn de Essenen verdwenen. Met achterlating van een schat aan heilige teksten. Deze teksten werden pas in 1948 teruggevonden door een herder die in een aantal stenen kruiken perkamenten en papyrus rollen vond. Het bleken evangeliën te zijn, verboden door de kerk. Met deze vondst werd de oude kennis weer openbaar. De teksten werden bekend als de DodeZeeRollen.

Hiermee wordt een meer spirituele visie op het christendom weer zichtbaar. Meer wordt ingegaan op de innerlijke weg naar god. Deze teksten beschrijven de esoterische traditie die in 325 na Chr. verboden werd door Keizer Constantijn de Grote. Ondanks het verbod op de teksten bleven deze ondergronds bestaan door o.a. de Paulisianen en de Katharen. Doordat er verhalen en liederen door troubadours werden gemaakt bleven de verhalen leven. Later werd de traditie door de Rozenkruisers en Vrijmetselaars weer oppakt.

Er zijn verschillende vertalingen van de naam Essenen. Vanuit het Egyptisch en Joods zou je het kunnen vertalen naar woorden als geheim, stilte, licht, uitverkorenen en waarheid. Een vertaling vanuit het Aramees en Grieks is genezers of healers, een rol waarvoor ze bekend waren en zeer gerespecteerd. Ze waren experts op het gebied van kruiden en bezaten kennis over oude manieren van genezen o.a. met klank, stenen en licht. Ze noemde zichzelf de zonen van het licht (zon). Ze genazen door middel van het “licht van bewustzijn”.

b2b0d4202a9d11e39ad222000a1f97a2_8   kracht blog

De zeven spiegels
Door onze relaties en ontmoetingen spiegelen de spiegels naar ons terug. Of we dit nu bewust weten of niet, we beleven in het bijzijn van anderen spiegels van onszelf. Als we de spiegels herkennen kunnen we onze processen doorlopen met meer inzicht en gemak. Met meer begrip en inzicht in onze gevoelens, gedachtes en emoties.

De eerste spiegel is bekend als de spiegel van het moment. We reflecteren wat we op dit moment zijn. Zijn we boos of geïrriteerd dan zullen we boze mensen ontmoeten. Zijn we vrolijk en gelukkig dan zie we vrolijkheid en geluk om ons heen. Ik zie wie ik ben op dit moment…

De Doors zeggen hierover: People are strange when you’re a stranger. Faces look ugly when you’re alone. Women seem wicked when you’re unwanted. Streets are uneven when you’re down 

De tweede spiegel weerspiegelt ons wat wij veroordelen. Het is vaak iets uit het verleden waardoor we gewond zijn geraakt. Omdat hier een emotionele lading op is gekomen zullen wij dit gene aantrekken in ons leven. Hetgeen wat we veroordelen zal zich aan ons presenteren tot we beseffen wat er aan de hand is en we dit stuk in onszelf helen. Anders zal het keer op keer op ons pad komen.

De derde spiegel spiegelt ons terug wat we verloren hebben. Wat we weggaven of werd afgenomen. Dit zijn vaak magische ontmoetingen waarin we in elkaars ogen kunnen zien wat we verloren hebben in ons eigen leven. In de andere kunnen we ontdekken wat we missen in de relatie met onszelf. Het zou bijv. vreugde, onschuld, eerlijkheid, integriteit, respect, moed of liefde kunnen zijn. De ontmoeting nodigt uit om dit binnen in onszelf vrij te maken en om dit deel van onszelf te laten ontwaken.

De vierde spiegel spiegelt onze vergeten liefde terug. We zien wat we heb weggegeven, door patronen die zelf gecreëerd zijn in de vorm van compulsief gedrag of verslavingen. Daarbij kan men o.a. denken aan controle, seks, geld, macht, materialisme en andere kwesties van een compulsief gedrag. Wat we weggegeven hebben zou een manier van leven of een verloren of onvoltooide relatie kunnen zijn.

Het kan een oude ervaring of een vorig leven kunnen zijn, waar verkeerde conclusie op basis van ervaringen uit het verleden zijn gemaakt. Deze zal zich blijven voordoen totdat de juiste conclusie is geregistreerd, als wijsheid door de ziel. Deze spiegels zijn subtiel. Het zijn de verschillende patronen van dwangmatig of verslavend gedrag in ons die we zien in de ogen van iemand anders. We geven onbewust dingen, vriendschappen en relaties weg die we liefhebben.

De vijfde spiegel laat ons door middel van onze relatie met onze aardse ouders zien hoe onze relatie is met onze hemelse vader/moeder. Wat spiegelen mijn ouders mij? De woorden die je gebruikt als je je ouders ziet zijn je verwachtingen en overtuigingen van je hemelse ouders. Het laat zien hoe jij je relatie ziet met je hemelse ouders.

De Essenen zeggen over deze spiegel: “Jullie Aarde ouders houdt en weerspiegelt uw verwachtingen en overtuigingen van uw relatie met uw hemelse vader/moeder. (God, Bron of hogere bewustzijn)

De zesde spiegel weerspiegelt ons wat vaak wordt aangeduid als de Donkere nacht van de Ziel. Het herinnert ons eraan dat er balans nodig is in de wereld, natuur en in ons eigen leven. Dit is wanneer we onze grootste uitdagingen, onze grootste angsten tegenkomen. Er is een donkere en een lichte kant voor ons allemaal. De donkere kanten zijn de pijn, angsten en twijfels die deel uitmaken van het leven.

Deze spiegel komt op je pad als je er aan toe bent en je het aan kunt. Als je genoeg tools en inzicht hebt om je meesterschap te laten zien. We zien onszelf wie we in essentie zijn, we zien onszelf naakt zonder emoties of gedachtes. We gaan door de Donkere nacht om aan onszelf te bewijzen dat het proces van het leven te vertrouwen is en dat we op onszelf mogen vertrouwen. We hebben dan keuze om slachtoffer te zijn of om elke ervaring te begroeten als een krachtige manifestatie van het goddelijke.

De Essenen zeggen: “U kunt niet komen bij de donkere kant van de ziel totdat u alle hulpmiddelen die nodig zijn om te bewegen door de ervaring, met genade hebt vergaard. In vertrouwen, zal u toestaan dat uw ervaringen u brengen naar de rand van wie u denkt dat u bent. Als het dient zullen uw ervaringen u over de rand duwen. Om u uw uitweg, alleen te laten vinden. Dit is uw kans om uw meesterschap te tonen van wie u bent geworden. De donkere kant van de ziel is uw manier om opnieuw te definiëren wat u waarneming is van de universele angsten; verwaarlozing, scheiding, zelfwaarden, vertrouwen, enz.”

De zevende spiegel is onze zelf-perceptie. Anderen nemen ons waar en behandelen ons, hoe wij onszelf waarnemen en onszelf te behandelen. Als we een laag gevoel van eigenwaarde hebben en onze wijsheid en schoonheid niet zien, zullen anderen dit niet erkennen. Als we boos zijn, bitter en liefdeloos naar onszelf zijn, zullen andere op hun beurt vaak op dezelfde manier naar ons reageren. Als we onze perceptie van onszelf veranderen, veranderen we onze wereld.

Reimos
Lees- en kijktip: Gregg Braden en Ton van der Kroon 

Een beetje teleurgesteld in de uitkomst van het spel en de lessen die ik met behulp van de mensen om me heen heb moeten leren… sta ik op een kruispunt. Is dit het nu waar ik naar toe heb gewerkt? De bril die ik op heb is donker. De ervaringen die ik nu heb zijn hetzelfde als voorheen. Ik doorzie ze nu maar ik voel me verloren…

Hoe nu verder?

Ik doe wat ik altijd doe als ik het niet meer weet, ik ga met Saar de weides en de bossen in. Loopt met mijn gedachten en luisterend naar de dingen om me heen. Eén van mijn lievelings zinnen is “I can hear her heartbeat from a thousand miles”. Zij… is voor mij de natuur, mijn hond, de aarde en die ene persoon. Dan voel ik mijn hart weer… en alles is goed. Als ik met mijn hart denk, kan ik de juistheid van dingen weer voelen. Het hart geeft me inspiratie en de kracht om te scheppen wat ik maar wil. Op mijn levensritme en in verbinding met de aarde en de harten om me heen die ik lief heb.

onvoorwaarlijk1

Van kinds af aan is me meegegeven dat de eigenschappen van het verstand heel belangrijk waren. Als beelddenker kan je daarmee nogal in de problemen komen als je wil voldoen aan de maatstaven van onze maatschappij. Bij mij ging het net altijd weer iets anders dan bij anderen… Het is fijn om veel dingen te weten en snappen. Maar wat te doen met al die informatie?

Afgelopen week kwam tijdens een gesprek de vraag naar voren hoe beslissingen het best genomen konden worden… Nou gewoon met je gevoel opperde ik vol overtuiging… Maar dit bleef hangen in mijn hoofd… toen ik hier wat beter naar ging kijken, zag ik tot mijn eigen verbazing mezelf weer op het kruispunt staan. Wat gaat hier mis?

Zoals altijd gooi ik de vraag in de lucht… waarna de tekens, boeken, zinnen en symbolen naar me toe stromen. Ik ben de verbinding met mijn hart verloren. Ik maak alleen tijd voor mijn hart als ik vrij ben of op zoek ben naar mijn kracht en innerlijke rust.
Ik heb in de loop der tijd steeds meer mijn verstand ten diensten van mijn ego gesteld in plaats van het hart. Er zit nu angst, foutieve opvattingen en oordeel. Die samen leiding nemen in het maken van mijn beslissingen. Ze zorgen ervoor dat ik mijn wereld bekijk door die donkere bril. Waar is mijn vertrouwen!

Waar is mijn vertrouwen eigenlijk? Mijn vertrouwen is altijd rotsvast toch… Mmmmm… als ik de donkere bril niet op heb in ieder geval. Maar ik weet hoe het voelt dat vertrouwen! Als ik terug kijk naar mijn leven zijn de beste beslissingen en keuzes gemaakt omdat ik vertrouwen had.

Wat is dan nu anders?

Door ervaringen en teleurstellingen ben ik het contact met mijn hart kwijt geraakt. In plaats van te luisteren en vertrouwen op de ingevingen van mijn hart, heb ik mijn verstand heer en meester gemaakt. Wikken en wegen, lijstjes maken, luisteren naar de goede bedoelingen van anderen, heeft voor mij geleid naar twijfel en angst om de verkeerde keuzes te maken.

Maar het verstand is niet bij machte om dit soort beslissingen te nemen. Het verstand is een hulpmiddel om informatie te verzamelen en te benoemen. Maar het mist de wijsheid van het hart. Het hart weet wat het moet doen met deze informatie…
Het hart kent de Magische code… en zal me altijd de beste weg wijzen. Het hart kent mijn ziel en weet waar het naar verlangt. Het weet de juiste aanpak en wat te doen in iedere situatie. Het is open en ontvankelijk voor alle mogelijkheden en durft te vertrouwen op de magie.

Je hoeft hier helemaal niets voor te leren… of je meer open te stellen. Het hart is er gewoon, je hoeft alleen maar te luisteren. En als je luistert naar het hart van de aarde en van de harten om je heen, zal je merken dat je altijd veilig bent en dat je vertrouwen mag hebben. Als een druk kind, meestal in een opperbeste stemming, is mijn verstand alle indrukken die het maar kan vinden aan het verzamelen. Om als mens te kunnen leren en om te groeien.

Maar laat mijn hart de moeder zijn van de beslissingen. Die de verlangens van de ziel volgt in vertrouwen en deze energie omzet in passie…
En die me op het juiste pad zal zetten naar mijn hartsbestemming…

HART

 

 

De ontwikkeling van de ziel

Door terug te kijken naar lessen in mijn leven ben ik me bewust geworden van het inzichten en de kracht die in iedere les voor me verborgen lag. Soms waren het mooie dingen, maar dit was helaas niet altijd het geval. Vanuit de vraag waarom deze dingen gebeurden ben ik op zoek gegaan in mezelf naar antwoorden. Deze antwoorden kwamen vooral vanuit mijn ontmoeting met anderen en vanuit mijn schilderijen.

Ik kwam er gaandeweg achter dat mijn ziel eigenlijk alle facetten van dit leven wil ervaren. Dat is aan de ene kant vreugde, wijsheid, liefde, creativiteit en oprechtheid en aan de andere kant woede, verdriet, spijt en schaamte. Maar om al deze dingen te kunnen ervaren heb ik medespelers nodig. Medespelers die me wijzen op de gevoelens die er in mij verborgen liggen. Soms aan de oppervlakte en soms diep weggestopt omdat ik ze liever niet ervaar… of laat zien.

Om mezelf te kunnen ontwikkelen en om te groeien als mens en als ziel ben ik hier gekomen. Als deelnemer van een ingenieus spel van spiegels en emoties. Emoties die vertalen wat mijn ziel me wil vertellen. Emoties die pijn kunnen doen tot op het bot of me juist vol liefde raken in het hart.

past6     past goed

Het spiegelspel
Het spel van het leven waar we met zijn allen aan beginnen, om onze weg te leren vinden met ons innerlijk kompas naar heelheid. Een heelheid van volledige ontwikkeling en groei als ziel. Het spel bestaat uit eenvoudige spelregels. De kunst is om de spelregels te leren kennen en de inzichten die je nodig hebt om heel te worden eruit te halen. Het spel bestaat uit spiegels – een ieder die je tegen komt spiegelt iets terug van jezelf. Je emoties helpen je om het spel te ontrafelen en om het te doorzien…  Simpel toch!
Mmmmm als ik terug denk aan de keren van pijn, angst of dat mijn hart gebroken was, was het echt niet zo simpel. Maar hoe meer ervaring en inzicht je krijgt in het spel hoe makkelijker het wordt.

Maar wat is het dat die ander me weerspiegeld? Welke gevoelens en emoties roept het bij me op? Hoe voel ik me als die persoon in de buurt is. Voel ik me angstig, onzeker of zelfs boos?  Wat maakt het in me wakker waarmee ik mezelf nog niet in het reine ben? Waar ik achter kwam is dat wat ik voel en ervaar nooit over de ander gaat.  Als je heel eerlijk kijkt, zal je beseffen dat het gaat om een oordeel, boosheid of een misverstand in en over jezelf. Hoe sterker de emotie, hoe belangrijker dat juist dit naar de oppervlakte komt.

De lessen helpen je om te zien wat jij jezelf niet geeft…
Een spiegel kan laten zien dat jij je grenzen niet goed bewaakt. Een andere spiegel kan laten zien dat jij je eigen behoeften serieuzer mag nemen. Dat je jezelf meer mag waarderen. Of dat jezelf ergens in  te kort doet. Dit kan zijn in relatie, werk of vriendschappen.

Het mooie van het spel is dat je magnetisch diegene aantrekt die je kunnen helpen je eigen beperkingen op te sporen zodat je deze voor jezelf kan helen. Als je de les laat liggen komt er gewoon een volgende spiegel in een andere vorm of met andere mensen. Dit gaat door net zolang tot je dit in jezelf oplost en het inzicht hebt gevonden om ander keuzes te maken.
Je kan de onenigheid helen in jezelf en soms ook  samen met die andere persoon. Dan heel je niet alleen jezelf maar ook elkaar. Al is dit niet altijd nodig en soms helaas ook niet mogelijk. Het gaat uiteindelijk over je eigen verhaal. En iedereen is verantwoordelijk voor zijn eigen stukje. Maar als je samen kan groeien geef je elkaar natuurlijk een mooi geschenk.

Door steeds vaker de keuze te maken mijn  grenzen te stellen, mezelf meer te waarderen en voor mezelf te kiezen, werd ik steeds meer mezelf en voelde ik me heel. In het begin voelde dit niet altijd even gemakkelijk.  Je kan zelfs in de val trappen dat je niet aardig of egoïstisch zou zijn. Maar goed voor jezelf zorgen is geen egoïsme. Daarnaast respecteer je de ander door hen de kans te geven om tot eigen inzichten te komen.

Het spiegelspel helpt bij het ontwaken uit de dualiteit – er is geen goed of slecht – er is alleen het ervaren. Je gevoelens en emoties geven het spel de smaak. Zij zijn je handvaten en je innerlijk kompas naar de oplossing en de uitweg vanuit het spel. Zodat je leert jezelf vanuit een ander perspectief te zien en je leven anders te ervaren.

past3    past goed2

Het loslaten van het spel…
De afgelopen jaren is het mij steeds duidelijker geworden dat geen enkele reis zo belangrijk is als de reis die je in jezelf maakt. Het is een ontwikkeling naar menselijke en geestelijke rijping die je bewustzijn naar een hoger plan brengt. Een spannend avontuur vol draken, magiërs, ridders en innerlijke landschappen om te verkennen.

Vaak is het zo dat de ander je niet met opzet kwetst. Ze doen gewoon hun ding en ze zijn gewoon wie ze zijn. Je hebt de spiegel ervaringen alleen voor jezelf om jezelf te helen. Om problemen in jezelf op te lossen. Om je eigenwaarde te vergroten en de relatie met jezelf te herstellen. Dingen verandering alleen wanneer we onszelf leren van onze pijnpunten bewust te worden. Om zo onze blinde vlekken te leren kennen. Dit zorgt ervoor dat we zelfbewustzijn en meer zelfbegrip krijgen.

Je kan ook ontdekken dat je onschuldig met schuld bent opgezadeld of de projecties van anderen hebben moeten incasseren. Wat heel veel energie kan kosten.  Door onze eigen projecties op anderen, te herkennen in de spiegels die ons worden voorgehouden,  ga je de verbanden in je leven begrijpen. We kunnen onze weggestopte pijnen en angsten gaan inzien. Je gaat je patronen begrijpen waardoor je andere keuzes kan gaan maken. Keuzes die komen vanuit je hart in plaats vanuit een angst of pijn.

Als je jezelf kent kan je ook andere mensen met eerlijke en andere ogen zien. Als mens willen we allemaal gewaardeerd worden en weten dat we goed zijn zoals we zijn. Maar hoe goed onze ouders, familie en leraren ook hun best deden. Ze konden nooit helemaal voldoen aan deze behoefte  ons helemaal te gezien en bevestigd in wie we waren. Ze hebben waarschijnlijk hun best gedaan maar het was gewoonweg niet mogelijk.
Om deze gaten op te vangen hebben we allemaal patronen opgebouwd om te overleven. Als we deze patronen gaan doorzien en zelf onze ontbrekende stukken helen, ontstaat er vrede in onszelf en  innerlijke vrijheid.

Als we vrede hebben met onszelf:

  • Hoeven we niet meer te leven vanuit de verdediging die we bewust of onbewust voeren.
  • Hoeven we niet meer bang zijn voor de verwachtingen van onze omgeving.
  • Hoeven we niet blind te zijn voor onze eigen behoeftes.
  • Kunnen we ons gaan richten op onze eigen doelen en levensmissie.
  • Kunnen we van binnen uit voelen en gaan staan voor wie we zijn.

Zonder angst voor je schaduwen en de spiegels om je heen kan je weer kijken in je eigen hart. Je eigen kracht en creativiteit ervaren en het leven leiden waarvoor je hier gekomen bent. Waarom verstoppen we ons nog voor  onszelf en  elkaar? Onze ontmoetingen met elkaar worden heel lastig als we steeds naar de werkelijkheid achter het masker moeten gissen. Door inzicht in je eigen lessen en begrip voor de lessen van anderen wordt het leven makkelijker.

De ziel heeft deze lessen op zich genomen om van zijn karma los te komen. Maar het is tijd dat we wakker worden. Het is tijd dat we los komen van het spel. Het is tijd om in respect voor onszelf en de ander om ons heen te kijken…  en zien wat wij nodig hebben…

Dan kunnen we makkelijker zien wat de ander nodig heeft.
En dan kunnen we zien wat de wereld nodig heeft.

Het is tijd om te ontwaken…

past goed heel