Installaties

Het opbouwen van mijn begrip

Op het moment dat men zichzelf kent, kent men de wereld en hiermee het geheim van het universum. Daarmee is de belangrijkste vraag die een mens zichzelf kan stellen, de vraag “wie ben ik”. Ben ik mijn lichaam, mijn naam, mijn identiteit of mijn leeftijd. Door conditionering en tijd denken we dit zeker de weten. Maar uiteindelijk is dit enkel een verhaal. Wie ben ik in het nu? Wie ben ik in relatie met het universum? De vraag “wie ben ik” stond in de oude Mysterie scholen boven iedere deur “Know Thyself”. Zijn we hier niet om te herinneren wie we echt zijn?

Ik besta uit bouwstenen – in de kern van mijn gevoel ervaar ik mijn bestaan – door mijn gevoel beleef ik wat mijn leven kleur geeft – de ruimte waarin ik leef is een spiegel van mijn kern – mijn bewustzijn is een interactie tussen mijn kern en de ruimte om mij heen – ik ben een bouwsteen van de samenleving  de samenleving waarin ik leef is onderdeel van de wereld  de wereld is onderdeel van…

 

Plato’s kast

Ik besta aan de ene kant uit cellen en aan de andere kant uit gedachten en een idee. Deze cellen en gedachten bestaan beide uit energie. Dit zorgt ervoor dat alles wat we in de natuur kunnen aanraken en voelen ‘stroomt’. Er bestaan dus geen onvergankelijke ‘basisstoffen’. Alles wat tot de zintuiglijke wereld behoort, is gemaakt van een materiaal dat door de tijd wordt aangetast. Maar ook is alles gevormd volgens een tijdloze ‘vorm’ die eeuwig en onveranderlijk is.

SONY DSC
Meer…

 

Toren van Babel

En de mensen vergaten God… ze ontdekte dat ze heel veel knappe dingen zelf konden doen, maken en bedenken. Ze vonden zichzelf heel belangrijk en goed. “Laten we een toren maken die tot de hemel reikt” dan ziet iedereen hoe goed en belangrijk wij zijn. Nu maken we dieren na, bepalen hoeveel dieren er op een vierkante meter mogen leven, we nemen het milieu over en proberen de wereld zelf te besturen. We leven in een ‘gestuurde vrijheid’ in een wegwerpmaatschappij ver van onze natuur… vergeten dat wij de natuur zijn…

toren detail vierkant wit
 Meer…

 

Ruimte beleven

Alles bestaat uit bouwstenen… De mens bestaat uit bouwstenen die we cellen noemen en die samen het lichaam vormen. Die biljoenen cellen hebben allemaal hun eigen functie en levensduur. Ook gebouwen bestaan uit ook verschillende soorten bouwstenen. Samen vormen ze de stad… met zijn gebouwen en mensen die daarin leven, werken en wonen.

ruimte toren1
Meer…

 

Identiteitstoren 3D

Een gebouw kan vele mensen huisvesten die er werken of wonen. Ieder heeft zijn eigen identiteit die tot uiting komt in de inrichting van hun woning en de spullen die ze om zich heen hebben verzameld. De ruimtes bevatten als een cel informatie over de mensen die er wonen. Deze verschillende mensen met hun unieke verlangens en dromen zijn de bouwstenen van de samenleving. Aan de buitenkant van de stad, samenleving en gebouwen kun je verschillende bouwstenen niet echt zien… maar het is een gemeenschap van prachtige kleurrijke wezens die allemaal verbonden zijn.

SONY DSC
Meer…

 

Identiteitstoren 2D

Het grootste deel van een atoom is niet massief maar bestaat uit 99% lege ruimte. Een atoom bestaat uit een kern met daarom draaiende elektronen. Een atoomkern bestaat uit protonen die zijn positief geladen en neutronen die neutraal zijn. In de snaartheorie, gaat men ervan uit dat materie bestaat uit compacte, trillende bundels van energie. En dat deze materie de één en dezelfde uniforme structuur van energie heeft. Dus alles in het heelal, inclusief de mensheid.

938b057c210011e2a58222000a1faf0b_7

Als we ons voorstellen dat wij als cellen zijn in het lichaam. Dat we onderdeel zijn van de natuurlijke wereld. Een uit gebalanceerd systeem wat levend en bewust is. Stel dat wij de cellen zijn in het lichaam van de wereld. En dat de wereld op zijn plaats weer een cel is van het universum… en dat alles is verbonden is met het veld van energie. Dan is de kosmos is een levend wezen wat ademt, denkt en voelt. Het is geboren en zal eens sterven.
Meer…